Skip Navigation Links

แสงเทียน

13
3,385
17
สำนักพิมพ์สำหรับหนังสือวิชาการและหนังสือจากผู้เขียน รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา และคณะ

สำนักพิมพ์แสงเทียน

25/25 อาคารชุด B ม.มหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา พุทธมณฑล
นครปฐม 73170 THAILAND
โทร: 0815704933
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • ปัญหาและแนวทางการใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในวิทยานิพนธ์
 • ชีวิตติดถ้ำ
 • หนังสือ-สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย
 • ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่
 • อาชญาสารสนเทศชุมชน
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของนักศึกษามหิดล
 • การรังสรรค์งานวิชาการ (R2R)
 • การบริหารจัดการคนดีในองค์การ
 • หนังสือวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่
 • ตามรอยพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพ
 • บทความวิจัย รศ.ดร.แสงเทียน
 • เวชระเบียนศาสตร์
 • เวชระเบียนสัตว์ป่วย
หน้า: 1