แนะนำการลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุ 2567 และวิธีเช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุด

เงินผู้สูงอายุคืออะไร เบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

จากอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2567 หรือปี 2024 ที่ชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงี่ผ่านมา ต้องยอมรับเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นนอกจากจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยแล้วยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องออกปล่อยมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพื่อลดปัญหาทางการเงินและความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโครงการเงินสวัสดิการผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้สูงอายุที่ทางรัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนเงิน 600-1000 บาทต่อเดือนนั่นเอง โดยเงื่อนไขการรับเงินผู้สูงอายุ 2567 หรือเกณฑ์การรับเงินผู้สูงอายุล่าสุดกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจประเภทอื่นอย่างเช่น เงินบำนาญ บำนาญพิเศษ เบี้ยหวัดหรือค่าตอบแทนประเภทอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้สูงอายุล่าสุดได้ ดังนั้นหากใครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือมีผู้สูงอายุในบ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่เข้าข่ายเกณฑ์ดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุสำหรับปีงบประมาณ 2567 ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันนี้กระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุเงินเข้าวันไหน

หลังจากที่คุณลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

หลายคนก็คงอยากจะทราบว่าเมื่อคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้วเงินผู้สูงอายุได้เท่าไหร่หรือเงินผู้สูงอายุเข้าวันไห สำหรับใครก็ตามที่สงสัยในส่วนนี้โดยปกติเงื่อนไขของรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุล่าสุจะแบ่งประเภทผู้สูงอายุออกเป็น 4 กลุ่มอายุคือ อายุ 60-69 ปีจะได้รับเงินผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปีจะได้รับเงินผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปีจะได้รับเงินผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน และสุดท้ายอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินผู้สูงอายุ 1000 บาท/เดือน โดยผู้ที่ลงทะเบียนเงินเยียวยาผู้สูงอายุในปี 2567 เงินจะเข้าไปยังบัญชีธนาคารที่คุณลงทะเบียนไว้ทุกวันที่ 10 ของเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-เดือนกรกฎาคม 2567 ตามปีงบประมาณนั่นเอง

ลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุไปแล้วแต่เงินผู้สูงอายุไม่เข้าติดต่อที่ไหน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุไปแล้ว เมื่อเช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุดหลายคนอาจจะประสบปัญหาที่ว่าเงินผู้สูงอายุไม่เข้าและเกิดความสงสัยว่าหากเงินผู้สูงอายุไม่เข้าติดต่อที่ไหนหรือจะต้องทำอย่างไร หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเลย เนื่องจากเงินผู้สูงอายุที่เปิดให้ลงทะเบียนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2567 นี้จะเป็นการลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุสำหรับปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ไปจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม 2567 นั่นก็แปลว่าเงินผู้สูงอายุรอบแรกจะเข้าวันที่ 10 ตุลาคม 2567 หากเลยวันที่ดังกล่าวไปแล้วยังไม่ได้รับเงิน คุณก็สามารถติดต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือ อบต. เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการรับเงินผู้สูงอายุของคุณตามเวลาราชการได้เลย

Scroll to Top