ความดับไม่เหลือ

ความดับไม่เหลือ Free!
Page 2 Page 3
 • 34 หน้า
 • 2.78 MB
 • 26 พ.ค. 2554
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

มีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กชื่อว่า
ดับไม่เหลือ ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาส
เคยอ่านมานานแล้ว พอมาอ่านทีหลังก็รู้สึกว่าดีมาก
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติแล้วพอสมควร
และการปฏิบัติที่ติดอยู่หรือไม่เข้าใจในเรื่องของจิตโดย
เฉพาะ และไม่เพียงแต่ไปยึดติดที่มีจิตรู้อย่างเดียว
แต่ยังยึดติดที่ตัวรู้เข้าอีก มันก็เลยติดกันไปใหญ่
มันต้องรู้ตัวมันเองด้วย คือรู้จิตตัวเอง ว่าจิตเอง
ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันจึงจะเกิดสุญญตา
ขึ้นมาได้ ถ้าเพียงแต่รู้ รู้ แต่รู้ยังไม่ตลอดสาย มันเลย
เป็นทาสแก่ตัวรู้ และตัวรู้ก็กลายเป็นทำนบที่รับน้ำ
จนน้ำเต็มล้นไหลบ่า ที่ถูกคือต้องเปิดน้ำให้ไหลไป
ใช้ประโยชน์ให้ได้ด้วย คือ วิปัสสนา เห็นตลอดสาย
การติดอยู่ในจุดที่เป็นปมอะไรนั่น ต้องแก้ที่ตัวจิตเอง
เห็นจิตที่ว่างจากตัวตน หรือจิตที่ว่างจากจิต อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ยังไม่พอ พลังยังน้อยอยู่ จึงแก้
ไม่ได้ มันก็ได้แค่รู้อยู่อย่างนั้น
ฉะนั้น จะต้องปฏิบัติด้วยการเจริญอนิจจัง
อนัตตา จนเกิดสุญญตา คือจิตที่ว่างจากจิตเอง
แล้วสิ่งอื่นมันก็ว่างตามไปเอง จึงไม่ควรมองข้ามจิต
ต้องฝึกจิตให้ฉลาด และเอาจิตฉลาดสอนจิตโง่ ให้รู้จัก
ปล่อย รู้จักวาง มันต้องปล่อยทั้งตัวรู้ ทั้งสิ่งที่ถูกรู้
และกิริยาอาการที่เข้าไปรู้ ปัญหามันก็คลี่คลายเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตุลยากร
  28 Jul 11 13:59
  อนุโมทนาค่ะ
 • Mote Laksana
  15 Jun 11 11:45
  อนุโมทนาสาธุ ครับ
1