ภูมิแผ่นดินมรดกไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย

ภูมิแผ่นดินมรดกไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย Free!
Page 2 Page 3

       เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะทำให้คนไทยได้เรียนรู้ถึงแหล่งมรดกไทยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ratchy nu
    6 Dec 14 22:57
    ขอยคุณที่แบ่งปะรค่ะ ^^
  • แก้ว
    22 Dec 12 22:08
    ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้มากขึ้นในมรดกไทย และที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดในประเพณีของไทยจนถึงปัจจุบัน
1