วารสารคนทำงานตุลาคม 2555

วารสารคนทำงานตุลาคม 2555 Free!
Page 2 Page 3

บทบรรณาธิการ วารสารคนทำงานตุลาคม 2555
 
ปฏิกริยาที่แสดงต่อการชุมนุมของพนักงานพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่ออกมารวมกลุ่มและทำการชุมนุมเจรจาต่อรองกับรัฐบาลนั้น

พบว่ามีทัศนะที่ยังมีความ ‘ไม่เข้าใจ’ จากฝั่งที่สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล มีการให้ภาพว่าพยาบาลที่ออกมาเคลื่อนไหวเหล่านี้ เป็นเพียง ‘ม๊อบจัดตั้ง’ เพื่อล้มรัฐบาลเท่านั้น

คนทำงานฉบับนี้จึงอยากจะขอนำเสนอข้อมูลเนื้อหาของการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มนางพยาบาลกลุ่มนี้ที่มีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน และกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานที่แสดงให้เห็นถึงความอึดอั้นตันใจของพวกเธอ

ด้วยความเชื่อมั่นว่า รากฐานความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องมาจากฐานของการรวมตัวเรียกร้องสิทธิ และรัฐบาลที่ดีนั้น ก็จะอยู่ได้หากมีการรับฟังปัญหาและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในหลายๆ ภาคส่วน ไม่ใช่เพียงฐานเสียงหรือประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น

วิทยากร บุญเรือง
บรรณาธิการ
workazine@gmail.com(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้