สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552 

นำเสนอประวัติความเป็นมา แนวคิด รูปแบบ ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อร่วมกันทำให้สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะต้องเกิดขึ้นมากมายในอนาคตอันใกล้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้