มองหาคุณค่าชีวิต

มองหาคุณค่าชีวิต
Page 2 Page 3

ธรรมชาตินั้นทำหน้าที่เป็น ผู้ให้ ตลอดเวลา

พระอาทิตย์ ส่องแสงให้กับมนุษย์ ให้ความอบอุ่น

ทำให้เราสามารถปลูกข้าว ปลูกผัก ผลิตอาหาร กินได้

การให้แสงสว่างของพระอาทิตย์นั้น ไม่เลือกปฏิบัติ

และไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน

เราจงดูธรรมชาติเป็นตัวอย่าง

แล้วเราจะเริ่ม เข้าใจตนเอง ดีขึ้น

                              

                              ดร.อาจอง ชุมสาย อยุธยา

 

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นพดล คันทะพรม
    9 Jun 13 17:53
    ผมซื้อหนังสือเล่มนี้ ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ช่วงที่รอรับลูกเรียนพิเศษ อ่านจบภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง หนังสือเล่มนี้สำหรับผมแล้ว ช่างเป็นอะไร ที่วิเศษ จริง ๆ ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ ที่ผมสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันที คือ ผมจะต้อง นั่งสมาธิ ให้ได้ วันละ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และจะต้องรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นมากว่านี้ และจะต้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ.....ผมสัญญา ครับ
1