ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ.55

ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ.55
Page 2 Page 3
  • 100 หน้า
  • 15.95 MB
  • 30 ต.ค. 2555
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿59.00

ปัญหาการป้องกันอัคคีภัยอาคารประการหนึ่ง คือ ปัญหางานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยเฉพาะงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่มักพบว่าระบบไม่ทำงานในบางส่วน หรือทั้งระบบ หรือทำงานตรวจจับอัคคีภัยในระยะเริ่มต้นช้าจนไม่สามารถเตือนภัยได้ทัน ไฟฟ้าสารฉบับนี้จึงมีข้อควรปฏิบัติในการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้