ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.55

ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.55
Page 2 Page 3
  • 100 หน้า
  • 14.37 MB
  • 30 ต.ค. 2555
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿59.00

จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้นย่อมส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเกิดการชะลอตัวไม่สามารถทำการผลิตสินค้าหรือส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องมาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั่นเอง ระบบไฟฟ้าจึงกลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการบริหารจัดการงานทั้งหมดภายในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดปัญหาขึ้นหรือใช้งานไม่ได้อันเนื่องมาจากเกิดน้ำท่วมเข้าไปภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ๆ ให้เกิดการชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ดังนั้นแล้วภายหลังจากระดับน้ำลดต่ำลงจนอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติ วิศวกรประจำโรงงานจะต้องเข้าตรวจสอบสภาพของระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมทุกระบบ เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้