พัฒนาชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิ [วศิน อินทสระ]

พัฒนาชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิ [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

ความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย์ 
เพราะเขาย่อมดำเนินชีวิตตามความเห็นและความคิด 
ถ้าเห็นผิดและคิดผิดก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิด 
ไปสู่อันตรายและทุกข์ยากลำบาก 
ถ้าเขาคิดถูกและเห็นถูกก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี 
ได้พบกับความสุขและความสำเร็จอันดีงามในชีวิต 
 
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้