ความตาย: พระพุทธเจ้าสอน สตีฟ จ๊อบส์ ปฏิบัติ

ความตาย: พระพุทธเจ้าสอน สตีฟ จ๊อบส์ ปฏิบัติ Free!
Page12 Page13

"จงดำเนินชีวิตให้เปรียบประดุจว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณจะมีชีวิตอยู่" ค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตามหลักมรณานุสติ จาก 2 บุคคลที่ยิ่งใหญ่ ที่นำเอา "ความตาย" มาเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลก



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Pratheep
  9 Aug 12 19:00
  น่าอ่านครับ
 • nano
  8 Aug 12 09:33
  ขอบคุณมากมาย เก็บแล้ว
 • Gooo
  5 Aug 12 17:59
  Good
1