ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ

ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ
Content01 Content02 Page 3

ชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับการพูดมาตั้งแต่เกิด แต่ทำอย่างไรที่จะทำให้พูดแล้วมีคนเชื่อ พูดแล้วมีคนฟัง มีคนนับถือ รวมไปถึงการพูดในที่ชุมชน หรือการพูดในที่ประชุม คุณทุกคนล้วนมีควาามสามารถที่ซ่อนเร้นในตัวคุณได้แล้วในหนังสือเล่มนี้ "ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ" เครื่องมือที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการพูด หนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าตำแหน่ง หน้าที่การงาน อาชีพ ของคุณจะเป็นอย่างไร มาค้นหาความเป็นนักพูดของคุณกันเถอะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Sounantha Phavadee
    28 Aug 12 11:07
    i wanna get this book for free pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeee~~~!!!!
1