คอมพิวเตอร์น่ารู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์น่ารู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Free!
Page 2 Page 3
  • 18 หน้า
  • 1.14 MB
  • 16 ก.ค. 2555
  • วาไรตี้ดีดี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คอมพิวเตอร์น่ารู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นป.1 โดยเนื้อหาของอีบุ๊คเล่มนี้ ได้อธิบายถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ ซึ่งบทความนี้ได้แยกอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ตามส่วนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนรับข้อมูล ส่วนประมวลผลข้อมูล และส่วนแสดงผลข้อมูล http://www.vdolearning.com(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้