เถ้าแก่มืออาชีพ เล่ม 2

เถ้าแก่มืออาชีพ เล่ม 2
Page 2 Page 3

หนังสือเถ้าแก่อาชีพ เป็นศาสตร์ทางธูรกิจสุดยอดที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน นำไปประกอบอาชีพได้เลย ไม่มีสอนในระดับ MBA ของมหาวิทยาลัย รับรองไม่ผิดหวังครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้