คู่มือชีวิต 1 ชุดรักกันเป็นก็เย็นทั้งชีวิต

คู่มือชีวิต 1 ชุดรักกันเป็นก็เย็นทั้งชีวิต
Page3 Page2
 • 111 หน้า
 • 14.75 MB
 • 9786160304592
 • 21 มิ.ย. 2555
 • ธรรมสภา
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿50.00 ฿40.00

     ศิลปแห่งการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น และเข้าใจ รวมข้อคิด
เตือนใจจากพระเถระ และนักปราชญ์ราชเมธีในยุคปัจจุบัน เป็นข้อความสั้นที่
สอดแทรกความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ ชวนคิด ไปพร้อมกับหลักธรรมคำสอนใน
การใช้ชีวิตคู่สำหรับผู้ครองเรือนอันมาซึ่งความมงคลดีงาม ความเจริญ
และสันติสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • thitharee
  30 Jun 12 01:22
  อ่านคำสอนของหลวงพ่อปัญญา ทำให้คิดอะไรๆได้หลายอย่างคะ่ ขอบคุณคะ
1