รู้ซึ้งถึงกรรม รู้ทันตนเอง

รู้ซึ้งถึงกรรม รู้ทันตนเอง Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 3.82 MB
 • 30 ก.ค. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

แม้ว่าจะต้องเดินทางตามลำพัง แต่ก็ยังมีบุญและบาปร่วมทางเสมอ บุญที่ทำ กรรมที่สร้าง จะไม่ทิ้งเรา พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญฺโญ) คำสอนทางพระพุทธศาสนานั้นบอกไว้เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรม” ใครทำอะไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเอง ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวอดีตที่ผ่านไปแล้ว แต่ให้ระวังปัจจุบันกรรม และระวังใจ ตั้งใจให้มั่นไว้ในธรรม เพราะธรรมย่อมจะรักษาผู้ประพฤติธรรมให้มีความสุขสวัสดี ทุกกาล ทุกสถาน


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=478 รวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Deerry Deer
  25 May 15 20:07
  ขอบคุณค่ะ
1