ธุดงค์อินเดีย

ธุดงค์อินเดีย Free!
Page 2 Page 3

ปถมังบท
เมื่อคุณพร้อมทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ ทั้งเวลา ทั้งกัลยาณมิตร (ถ้ามี) และที่สำคัญที่ขาดมิได้เลยคือ พร้อมทั้งปัจจัย (money) มีศรัทธามั่นคงที่จะบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อปิดประตูอบายภูมิ ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ อาตมาจะเป็นเนวิเกเตอร์ให้คุณได้ทัศนาไปกราบสักการะ ภาวนาปฏิบัติบูชาภายใต้ร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิ หน้าแท่นวัชรอาสน์เสมือนหนึ่งได้นั่งอยู่ในที่สมควรข้างหนึ่งต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ สงบสำรวม ระวังจิตอยู่ในท่าขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย หลังตั้งตรง ศีรษะตรงพอดีไม่เกร็งหลับตาเบาๆ อธิษฐานอยู่ในจิตรายงานตัวว่าข้าพเจ้าชื่อ - นามสกุล อายุเท่าไหร่ มาจากที่ไหน มาเพื่ออะไร หลังจากนั้นคุณจะนั่ง เดิน ยืน นอน ก็ตามอัธยาศัย หรือจะอยู่เนสัชชิกตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งอรุณวันใหม่ โดยมีมุ้งกลดมากางด้วยก็ยิ่งเป็นมหากุศลยิ่งนัก (อาจมีนอนหลับบ้างก็ได้) ณ สถานที่แห่งนี้เป็น ๑ ใน ๔ สถานที่ที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ได้มาปฏิบัติบูชา เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในภัทรกัปนี้ต้องมาตรัสรู้บรรลุธรรมแจ้งโลก และพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นองค์ที่ ๔ คือ พระโคดมพุทธเจ้า สถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก แค่ฟังคนอื่นเล่าให้ฟังก็ยังไม่ซึ้งเท่ากับที่ท่านทั้งหลายต้องมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองและไม่ว่าท่านจะฟังคนอื่นเล่าถึงสิ่งแวดล้อมในอินเดียจะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเล่าไป และถ้าเอาเราไปเปรียบเทียบกับเขา ก็ไม่ต่างอะไรกับที่ชาวยุโรปมองชาวเอเชียไม่ต่างกัน อินเดียก็เป็นอินเดียอย่างอินเดียเราก็เป็นอย่างเรา ต่างคนต่างมีวิถีชีวิตกันไป ท่านอย่าได้กลัวไปก่อนตามคำที่เล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ที่สุดเมื่อเรากลัวเพราะเราปรุงแต่งตามคำพูดคนอื่นเขา คิดเองสรุปเอง เราก็ไม่ได้ไปสักที แต่คนที่เล่ากลับได้ไปมาแล้ว อย่างนี้ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ “อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพราะเห็นว่าผู้พูดนั้นน่าเชื่อ” ถ้าตราบใดยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง ส่วนหนึ่งจากความคิดของข้าพเจ้า ในส่วนธรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าจะเขียนถึงต่อไปนี้ มิได้เป็นธรรมของข้าพเจ้า แต่ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนถึงล้วนเป็นธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ชอบแล้ว ทรงพระเมตตานำธรรมมาอบรมสั่งสอนให้ได้รู้ตาม เห็นตามและทรงเป็นบรมครูทั่วทั้งแด



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • boon boon
  31 May 13 17:52
  thank you
 • กมล
  21 Aug 12 22:07
  อ่านแล้วเหมือนไปอินเดียด้วยตนเองและมีบทสวดที่ระลึก ถึงพระพุทธเจ้าด้้วย. ขอบคุณมากครับ
 • valiporn
  25 Jun 12 12:28
  เป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก
1