วราสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 20 ฉบับที่ 4

วราสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 Free!

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม–ธันวาคม) 2563 ประกอบด้วยปก เรื่องเด่นในเล่ม ดัชนีเรื่อง และบทบรรณาธิการ สนใจเนื้อหาฉบับเต็มติดต่อเราที่ร้านค้าสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง โทร. 0 2141 0920 , 0 2141 0923 สนใจซื้อโดยการสมัครเป็นสมาชิกคลิกที่ลิงค์ ใบสมัครสมาชิก ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ศาลปกครองที่ลิงค์ www.admincourt.go.th(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้