บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4
Page 2 Page 3
  • 107 หน้า
  • 3.48 MB
  • 1 ธ.ค. 2563
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿175.00 ฿149.00

ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 จำนวน 100 รูปประโยค ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วย โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค โรมาจิ คำแปลตัวอย่างประโยค และคำอธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่างประโยคของทั้ง 100 รูปประโยคเป็นสถานการณ์การใช้ชีวิตผ่านการพักโฮมสเตย์ที่บ้านของชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้