หลวงพ่อปัญญา ฉลาดลํ้าด้วยธรรมะ คิดดี

หลวงพ่อปัญญา ฉลาดลํ้าด้วยธรรมะ คิดดี
Page 2 Page 3

  หนังสือ ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ คิดดี เล่มนี้ ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรมและศิษยานุศิษย์
       ได้จัดทำในวาระฉลอง 100 ปี ชาตกาล พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
       ในปี พุทธศักราช 2554  
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้บอกแก่บรรดาศิษยานุศฺาญืว่า
        ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้