การเลี้ยงหมูหลุมสไตล์คนตรัง

การเลี้ยงหมูหลุมสไตล์คนตรัง

การเลี้ยงหมูหลุม มักประสบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ เศษอาหารและน้ำที่ใช้ชำระล้างสิ่งขับถ่ายปฏิกูลต่างๆ ภายในคอก สร้างมลพิษทางกลิ่นภายในฟาร์มและชุมชนใกล้เคียง จึงมี การคิดค้นและปรับปรุงคอกสำหรับการเลี้ยงหมูเพื่อกำจัดกลิ่นดังกล่าวโดยการขุดหลุมและใส่วัสดุเพื่อซับและกำจัดกลิ่นเหม็น เรียกว่า การเลี้ยงหมูหลุมที่เวียงกาหลง ซึ่งหมูหลุมจะเป็นการเลี้ยงตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ และเน้นการใช้จุลินทรีย์ ทำให้หมูไม่เครียด อารมณ์ดี มีความต้านทานโรค เนื้อแดงมาก มีไขมันน้อย เมื่อชำแหละแล้วจะมีรสชาติอร่อย ไม่ติดมัน ไม่มีกลิ่นคาว และไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน เนื่องจากอาหารที่ให้หมูกินคือ หยวกหมัก พืชผักนานาชนิด ผสมกับอาหารสำเร็จรูป ส่วนพื้นคอกยังนำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ และปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นอีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้