ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon and Wedding

ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon and Wedding Free!
Page 2 Page 3
  • 14 หน้า
  • 1.52 MB
  • 25 เม.ย. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว สถานการณ์ตลาดของธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่ม Honeymoon & Wedding ของไทยในปัจจุบัน รวมถึงสินค้าและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเสนอขายในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มดังกล่าวที่เดินทางมายังประเทศไทย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้