คัมภีร์อมตะธรรม พินัยธรรมพระศาสดา

คัมภีร์อมตะธรรม พินัยธรรมพระศาสดา
Page 2 Page 3

หนังสือพินัยธรรมพระศาสดา
โดย ธรรมสภา

หนังสือ “ชุด คัมภีร์ธรรมอมตะ ธรรมะจากพระโอษฐ์พินัยธรรมพระศาสดา เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้
และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล” เล่มนี้ ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ได้จัดพิมพ์ขึ้นด้วยมุ่งหวังต้องการ
ให้มนุษย์นั้นมีความเกิดเป็นของทุกคน และมีความตายเป็นของทุกคนเท่ากันไม่เว้น หากแต่ชีวิตที่
อยู่ระหว่างเกิดกับตายนั้น เราจะใช้ให้มันก่อเกิดเป็นประโยชน์ หรือ สร้างโทษผลกรรมร้ายเข้าหาตัว
ก็สุดแล้วแต่บุญกรรมที่ท่านเลือกจะหยิบมากำเอาไว้ในมือนั่นเอง ใครในโลกนี้ก็ไม่อาจบังคับให้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้