กายเป็นบ่าว ๘๔ วิธีก้าวพ้นกรรมด้วยธรรมะ

กายเป็นบ่าว ๘๔ วิธีก้าวพ้นกรรมด้วยธรรมะ
Page 2 Page 3

กายเป็นบ่าว ๘๔ วิธีก้าวพ้นกรรมด้วยธรรมะ


  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมหนังสือ กายเป็นบ่าว (๘๔ วิธีก้าวพ้นกรรมด้วยธรรมะ) เล่มนี้ ทางธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ได้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อธรรมคำสอนของ พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เพื่อเผยแพร่ธรรมะคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้เคยสั่งสอนไว้ อันเป็นการสืบทอดธรรมะของหลวงพ่อให้คงอยู่คู่พุทธศาสนิกชนต่อไป
  คำสอนต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ อัดแน่นไปด้วย มนต์วิเศษ ที่ จะสามารถขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยอันจะเกิดขึ้นกับจิตใจของท่านผู้อ่านได้อย่างดี ตามคำสอนของหลวงพ่อที่เคยกล่าวไว้ว่า "ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติธรรม" เพียงแค่ท่านลองนำไปปฏิบัติดูก็จะเห็นจริงตามคำสอนที่หลวงพ่อกล่าวเอาไว้ ๕ ประการ คือ 

๑. เมื่อจะคิด...คิดแต่เรื่องดีๆ 

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้