โควิดนี้เราต้องรอด.Ep1

โควิดนี้เราต้องรอด.Ep1 Free!

หนังสือโควิดนี้เราต้องรอด เนื้อหาในเล่มจะเป็นการดูแลตนเองในยุค 2020 ตามสไตล์แพทย์จีนยุคใหม่ เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจที่จะใช้องค์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาและประสบการณ์ในวิชาชีพแพทย์แผนจีนของผู้เขียนเอง มารับใช้สังคม ในยามที่โลกวิกฤติเราต้องช่วยกัน เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากตัวเรา เมื่อการป้องกันโรคสำคัญไปกว่าป่วยก่อนแล้วรักษา โดยแพทย์จีนนภษร แสงศิวะฤทธิ์ (หมอแนน) อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ แพทย์จีนประจำ โคลเวอร์คลินิก การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน จ.ระยอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้