สมาธิดีเริ่มต้นที่ 0 ขวบ

สมาธิดีเริ่มต้นที่ 0 ขวบ
  • 258 หน้า
  • 3.17 MB
  • 20 มี.ค. 2563
  • นานมีบุ๊คส์ จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿275.00 ฿248.00

เรียนรู้พัฒนาการและทำความเข้าใจพฤติกรรมชวนหนักใจของเด็กเพื่อ แก้ปัญหาและปูพื้นฐานการสร้างสมาธิ คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยฝึกสมาธิให้เด็ก ทีละน้อยจากชีวิตประจำวัน ควรฝึกตั้งแต่เรื่องธรรมดาอย่างเช่น การติดแม่ คลาน นอนเร็วตื่นเช้า เป็นต้น เพราะการสร้างสมาธิให้เด็กเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 0 ขวบ ไม่ต้องรอให้ถึงวัยเข้าเรียน หนังสือเล่มนี้ยังช่วยวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม เสนอเกมให้ผู้ใหญ่เล่น กับเด็ก และแก้ไขปัญหาขาดสมาธิของเด็ก โดยเสริมสมาธิทั้งสมาธิด้านการมอง การฟัง การเคลื่อนไหว และอารมณ์ พร้อมยกตัวอย่างเด็กขาดสมาธิ 20 ราย เพื่อให้เห็นปัญหาและวิธีแก้ไขที่ชัดเจนยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้