นิตยสารคิด เดือนมีนาคม 2563 ปีที่ 11 ฉบับที่ 6

นิตยสารคิด เดือนมีนาคม 2563 ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 8.85 MB
  • 5 มี.ค. 2563
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Look Isan Now : ลูกอีสาน วันนี้ความแห้งแล้งอาจเป็นสิ่งแรกที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึงภูมิภาค “อีสาน” แต่ความชัดเจนของความเป็นอีสาน แท้จริงแล้วอาจเห็นได้จากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ไปจนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน พลังของ “ลูกอีสาน” กำลังนำเอาต้นทุนเหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน พร้อมกับสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยายตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยี แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีแห่งชีวิต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้