คม คลิก พลิก ชีวิต

คม คลิก พลิก ชีวิต
Page 2 Page 3

“คม คลิก พลิก ชีวิต” เป็นงานรวมเล่มข้อคิด คำคม และถ้อยคำบรรดาลใจจากเฟซบุกที่แบ่งปันต่อๆกันมา จากซีกโลกหนึ่งมายังอีกซีกโลกหนึ่งมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยนำเสนอทั้งความเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้อรรถรสของภาษาต้นทาง และคำแปลที่ได้ถอดความไว้ให้ เชื่อว่า “คม คลิก พลิก ชีวิต” เล่มนี้ จะพลิกมุมมองของผู้อ่านในการดำเนินชีวิตให้ คลิก และ คม ขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้