ภูตพันธนาการ

ภูตพันธนาการ

กฎแห่งตัวตายตัวแทนได้เริ่มต้นขึ้น
พันธนาการแห่งตัณหา ราคะ และแรงแค้น

(นิยายเล่มเล็ก จากซีรีส์ชุด ม่านมนตร์ดำ ระบำมนตรา)
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้