วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2562

วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2562 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2562 ในฉบับพบกับ .. 'วันแรงงานองค์กรไม่แสวงกำไร' แนะรวมตัว 'ตั้งสหภาพแรงงาน' แก้ปัญหา 'Burnout' [หน้า 9] ผลสำรวจชี้ ภาคธุรกิจมอง 'พนักงานที่เป็นแม่' มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน [หน้า 12] องค์กรสิทธิชี้ ‘Amazon’ เผยแพร่ 'กลยุทธ์ต่อต้านสหภาพแรงงาน' หลังวิดีโอการฝึกอบรมรั่วไหล [หน้า 15] ภาคธุรกิจแจ้งกำไรลด หลังต้องกันค่าชดเชย ‘เลิกจ้าง-เกษียณ’ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ [หน้า 18](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้