พันธะภรรยา - ทดลองอ่าน

พันธะภรรยา - ทดลองอ่าน Free!
  • 17 หน้า
  • 0.48 MB
  • 1 ก.ย. 2562
  • เข็มเขียน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เคียงวงศ์ตกหลุมรักไพรยวนเข้าอย่างจัง

แต่คนรอบข้างกลับคัดค้านไม่เห็นด้วย

เหตุผลและความจริงที่เขาบิดเบือนไม่ได้

นั่นก็คือ.. ไพรยวนเป็นภรรยาของชายอื่น