วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2562

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2562 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2562 ในฉบับพบกับ .. งานศึกษาพบคนเลือก 'เสียงานให้หุ่นยนต์' มากกว่า 'ให้มนุษย์ด้วยกัน’ [หน้า 9] สื่อมวลชนในปากีสถาน เผชิญความไม่มั่นคงด้านการเงิน ต้นสังกัด ‘ค้างค่าจ้าง-ลดเงินเดือน’ [หน้า 11] อนุสัญญา ILO ว่าด้วยการต่อต้านความความรุนแรงในการทำงาน ได้รับการรับรองแล้ว [หน้า 14] การละเมิดสิทธิแรงงานภาคไอที 'แรงงานบังคับ' เบื้องหลัง 'จอภาพ' ของคุณ [หน้า 17](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้