ลำไส้ดีชีวียืนยาว เล่ม 1

ลำไส้ดีชีวียืนยาว เล่ม  1
Page 2 Page 3

เข้าใจความสำคัญของลำไส้และรับมือกับโรคลำไส้ต่าง ๆ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้แปรปรวน รวมถึงโรคที่อาจนึกไม่ถึงว่าเกี่ยวข้องกับลำไส้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต หรือโรคจิตเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้