วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2561

วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2561 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2561 ในฉบับพบกับ .. รายงาน WEF ชี้ต้องใช้เวลาอีก 202 ปี ลดช่องว่างทางเพศในที่ทำงานให้ ‘หญิง-ชาย’ เท่าเทียม [หน้า 8] ปี 2562 รอบ 11 เดือน เลิกจ้างผู้ประกันตนรวม 259,770 คน [หน้า 13] สหภาพรถไฟลงพื้นที่ พบปัญหากำลังคนไม่เพียงพอ-ความล่าช้าในการจัดหาอะไหล่ [หน้า 15] เผยแรงงานไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกว่า 8 แสน ขณะที่ตัวเลขของรัฐบาลที่มีเพียง 1 แสน [หน้า 18](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้