DECONSTRUCT ถอดรื้อมายาคต 4: ‘รัฐพันลึก’ สังคม การเมือง ความยุติธรรมและชาติที่ไม่มีประชาชน

DECONSTRUCT ถอดรื้อมายาคต 4: ‘รัฐพันลึก’ สังคม การเมือง ความยุติธรรมและชาติที่ไม่มีประชาชน Free!
Page 2 Page 3

คำนำ

ข้อปรารภและถกเถียงกันในหมู่ผู้ห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ในห้วงหลายปีมานี้ก็คือ เรา (ประเทศไทย) มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เราอยู่ตรงจุดตํ่าสุดของวิกฤตหรือยัง เราจะออกจากปัญหาทั้งหมดไปได้อย่างไร เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเมื่อไรและแบบไหน ประเทศไทยมีอนาคตหรือไม่ฯ

ขณะที่โลกทั้งโลกเปิดกว้างแก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลาย เสรีประชาธิปไตยและอนุรักษ์นิยมก็เดินทางมาถึงจุดกึ่งกลางเขาควาย การก่อการร้ายและความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องยากเกินจะพยากรณ์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปถึงขั้นหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์และการส่งมนุษย์ไปสู่จักรวาลใหม่ พลโลกกำลังต้องการความเปลี่ยนแปลงและผู้นำรุ่นใหม่ ห้วงเวลาเดียวกันนี้ ประเทศไทยสาละวนอยู่กับการกำจัดนักกิจกรรมที่ต่อต้านรัฐประหาร และการปลูกฝังเด็กให้กราบไหว้เชิดชูความเป็นไทยกันอย่างเข้มข้น ประเทศไทยมีมหาเศรษฐีกินรวบติดอันดับต้นของโลก ขณะเดียวกับที่มีรัฐบาลที่ไล่จับคนจนเก็บเห็ดประทังชีวิตเข้าคุกคนไทย 3 ใน 4 ไม่มีที่ดินของตนเอง เพราะที่ดิน 61% อยู่ในมือคนไม่กี่ตระกูลประเทศที่มีช่องว่างความเหลื่อมลํ้าเลวร้ายอันดับ 3 ของโลก ประเทศที่ส่งข้าวออกมากจนลือชื่อ แต่คนในประเทศที่ปลูกข้าวให้เรากินกลับไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีอันจะกินฯ

เราจะเข้าใจปัญหาทั้งหมดนี้อย่างไร? ด้วยปัญญาอนาคตแบบไหน?สถานการณ์อันชวนเชื่อว่า ประเทศไทยอาจไม่สามารถลุกขึ้นจากหล่มลึกแห่งความขัดแย้งของคนในชาติได้ และอาจไม่สามารถปลดขื่อคาของยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐทหารจำหลักไว้ถึง 20 ปี ทั้งที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวินาทีนี่ทำให้คนจำนวนมากหมดกำลังใจ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ว่าเราจะนิยามพวกเขาเป็น gen อะไร แน่นอนว่าพวกเขาคือคนรุ่นที่ต้องแบกรับอนาคตของประเทศนี้ต่อไป ท่ามกลางปัญหานานัปการและซากปรักหักพังที่อาจต้องใช้เวลาของคนชั่วรุ่นจึงจะแก้ไขได้ หรือไม่ได้ใน ‘รัฐพันลึก’ แห่งนี้ อนาคตของประเทศไทย มืดมนอนธการขนาดนั้นจริงๆ หรือ? คงไม่ หากเราจะพยายามทำความเข้าใจปัญหาในระดับลึกสุด และ ‘การเมือง’ ในความหมายอย่างกว้าง เริ่มต้นจากการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการเมืองมีอยู่ในทุกๆ ปัญหาและในคนทุกๆ กลุ่ม การเมืองคือการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ เป็นต้น เราก็จะมองเห็น actor หรือผู้เล่นที่เร้นลึกได(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้