ตัวอย่างห้องเชือด

ตัวอย่างห้องเชือด Free!
Page 2 Page 3

ห้องชั้นบนสุดของผู้บริหารหนุ่มแห่งเรดผับ ไม่เคยมีสาว ๆ คนใดขึ้นไปแล้วรอดกลับออกมาแม้แต่คนเดียว เพราะมันคือ ห้องเชือด!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้