การทำ Facebook Live

การทำ Facebook Live
Page 2 Page 3

eBook เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอนการทำ Facebook Live ผ่านโปรแกรม Open Broadcaster Software ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจน สามารถนำไปเรียนรู้และปฏิบัติได้ทันที ทำให้การทำ Facebook Live ผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่สนุก และสามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับเราอีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้