กฐินสองที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

กฐินสองที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 83 หน้า
  • 42.36 MB
  • 8 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"กฐินสองที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สถิติการพิมพ์เรื่องย่อยในเล่ม มีดังนี้ (ในการพิมพ์ครั้งแรก) ๑) "อริยวุฒิ" หรือชื่อใหม่คือ "เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ" พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ปรับปรุง) ๒) "พัฒนาปัญญา" พิมพ์ครั้งที่ ๙ ๓) "โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ" ๔) "อยู่กับปัจจุบัน" (บรรยายแก่โยมญาติมิตร ในรายการหลังทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิภาคค่ำ)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้