เคล็ดไม่ลับ แก้กรรมด้วยตัวเอง

เคล็ดไม่ลับ แก้กรรมด้วยตัวเอง
Page 2 Page 3

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า “ อดีตชาติได้แต่ประกอบแต่กรรมดี จึงได้เกิดมามียศสูงศักดิ์และร่ำรวยในโภคทรัพย์ ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ มนุษย์จงฟังให้ดี ฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่ จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์ ” พระอธิการสุชาติ คุเณสโก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Noppadon
    9 Sep 19 18:14
    Your Comment
1