ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนอนหลับ สำหรับสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนอนหลับ สำหรับสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด Free!
Page 2 Page 3
 • 42 หน้า
 • 4.51 MB
 • 16 ม.ค. 2561
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

กลุ่มสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด ซึ่งหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเฉพาะสำหรับกลุ่มนี้ เหตุผลคือ สตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด ต้องแบกรับนํ้าหนักบุตรที่อยู่ในครรภ์ รวมทั้งมีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายเพื่อรักษาความกระฉับกระเฉงในชีวิต และให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วไป ข้อแนะนำเล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉพาะสำหรับเรื่องหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นสำคัญต่อคุณภาพของเด็กที่จะเกิดมาและส่งผลต่อคุณภาพการเลี้ยงดูของแม่ด้วย หากมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง และพร้อมจะดูแลบุตรที่จะเกิดมาได้ โดยข้อแนะนำในเล่มนี้จะเสนอแนวทางการมีกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ ที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในกลุ่มนี้โดยเน้นกิจกรรมที่มีความปลอดภัย และสามารถทำได้ทั้งในสถานที่ทำงาน บ้าน หรือชุมชน สุดท้ายนี้ที่อยากเน้นคือ กิจกรรมทางกาย สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยหวังว่าสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอดจะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นจากข้อแนะนำฉบับนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • 14 Apr 18 07:11
 • จิราพน
  14 Apr 18 07:11
  ดี มีสาระ
1