วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2560

วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2560 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2560 ในฉบับพบกับ ..  เมื่อ ‘หุ่นยนต์-AI’ เข้ามาแทนที่คน ‘ผู้หญิง’ เสี่ยงตกงานมากกว่า ‘ผู้ชาย’ [หน้า 7] ลำบากเช่นเดียวกัน พบ ‘คนงานก่อสร้างจีน’ ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร [หน้า 13] ‘ผู้หญิง’ ติดโผ 100 ‘นักกีฬา’ ทำรายได้สูงสุดปี 2560 แค่คนเดียว [หน้า 15] องค์กรแรงงานเรียกร้องสิทธิ ‘แม่บ้านโรงแรม’ [หน้า 20]



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้