พิชิตภาษาไทย Admission และเตรียมสอบม.4-5-6

พิชิตภาษาไทย Admission และเตรียมสอบม.4-5-6
Page 2 Page 3

หนังสือ พิชิตภาษาไทย Admission และเตรียมสอบ ม.4-5-6 เล่มนี้ได้สรุปหลักภาษาไทยและวรรณคดี พร้อมทั้งเคล็ดลับการทำโจทย์ข้อสอบ GAT ภาษาไทย นอกจากนี้ยังรวบรวมเทคนิควิเคราะห์โจทย์เพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ และมีตัวอย่างโจทย์ข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมรับมือกับ Admission และการสอบในโรงเรียนได้อย่างทันท่วงที

" พิชิตภาษาไทย Admission และเตรียมสอบ ม.4-5-6"

สรุปหลักภาษาไทย วรรณคดี เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเตรียมสอบ ม.4-5-6

สุดยอดเคล็ดลับพิชิตข้อสอบ GAT ภาษาไทย
- เทคนิควิเคราะห์โจทย์ทำคะแนนทะลุ 150 
- ตัวอย่างข้อสอบและคำอธิบายโดยละเอียด

** เนื้อหาเข้มข้น อ่านเข้าใจง่าย เล่มเดียวเนื้อหาครบ! **(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้