รู้ เรื่อง มะเร็ง

รู้ เรื่อง มะเร็ง
back cover ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง 10 ข้อเกี่ยวกับมะเร็ง Page 2 Page 3

เนื่องในวาระครบรอบ ๑๓ ปีการจากไปของคุณแม่ ผู้เขียนขอมอบหนังสือให้ผู้ที่ส่งคำเขียนเข้ามา ๑๓ ท่าน ส่งให้ฟรีถึงบ้าน ให้ท่านเขียนเข้ามาใน massage ในเฟสบุ๊ค โดย search คำว่า 'กายดี ใจสุข จิตสงบ' ว่าทำไมถึงต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ ความยาวไม่เกิน ๕๐๐ ตัวหนังสือ หลักการพิจารณาจะดูถึงความตั้งใจในการให้เหตุผล

กรุณาเชียนใน message เท่านั้น และยังไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

คำตัดสินถือเป็นสิ้นสุด หมดเขตส่งคำเขียน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตัดสิน ๑ พฤศจิกายน ส่งหนังสือ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

--------------------------------

เมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเราจะรู้สึกว่านี่คือคำตัดสินชีวิตแต่ปัจจุบันมะเร็งหลายประเภทอาจรักษาให้ปลอดโรคได้ถ้าได้รับการรักษาในระยะต้นๆ  เช่นมะเร็งเต้มนม มะเร็งต่อมลูกหมากผู้ป่วยอาจมีภาวะที่ไม่มีอาการของโรคเป็นระยะเวลานานหลายปีและในผู้ป่วยหลายคนอาจจะตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งอีกเลยตลอดชีวิตถ้ามีความรู้สึกไม่แน่ใจทั้งด้านการวินิจฉัยและการรักษาหรือต้องการรู้โรคที่ตัวเองเป็นอยู่ให้มากกว่าที่แพทย์ที่วินิจฉัยให้คำแนะนำควรปรึกษารอบสองจากแพทย์ท่านอื่น เพื่อผู้ป่วยจะได้มีพิจารณาญาณที่รอบรู้ในการตัดสินใจรักษา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้