นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 2560

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 2560 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 8.39 MB
  • 4 ส.ค. 2560
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“UX กันไปทำไม ทำแล้วได้อะไร” จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า เราสร้างสินค้าหรือบริการต่างๆ ขึ้นมาเพื่ออะไร และจะใช้วิธีไหนเพื่อให้ผู้ใช้มีความสุขที่สุด ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่เพียงการทำโปรโมชั่นดึงดูดใจ หรือเรียกอีกอย่างว่าการพยายามเข้าใจ “ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience : UX)” นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงอาสาพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจกับคุณค่าของ UX ที่แท้จริง เพื่อจุดประกายคำถามสำคัญ ก่อนที่เราจะลงมือสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นเพื่อใคร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้