ฟัง คิด อ่าน เขียน

ฟัง คิด อ่าน เขียน
Page 2 Page 3

ใครๆ ก็อยากมีความสามารถในด้านการฟัง มีความคิดที่ปราดเปรื่อง สามารถอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ และมีทักษะการเขียนได้อย่างมืออาชีพ แต่ทักษะเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร ? หนังสือ ฟัง คิด อ่าน เขียน เล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดของหลักการสำคัญๆ และกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน !(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้