การแปรรูปอาหาร ดอง-เชื่อม-ฉาบ-กวน

การแปรรูปอาหาร ดอง-เชื่อม-ฉาบ-กวน
Page 2 Page 3

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย มีแหล่งที่ปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ ไม้ยืนต้น พืชผักผลไม้ที่มีอยู่ค่อนข้างมากมายในทั่วทุกภาค ภายในหนังสือเรื่อง การแปรรูปอาหาร ดอง-เชื่อม-ฉาบ-กวน เล่มนี้ จึงได้รวบรวมสูตรต่าง ๆ และวิธีการในการทำแปรรูปอาหาร เพื่อถนอมรักษาไว้รับประทานได้เป็นระยะเวลายาวนานขึ้น เอามารวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะนำไปทำรับประทานหรือทำเพื่อขายโดยสามารถทำได้เองง่าย ๆ ตามสูตรและวิธีการที่ได้รวบรวมเอาไว้ในตำราเล่มนี้แล้ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้