วารสารคนทำงาน มีนาคม 2560

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2560 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มีนาคม 2560 ในฉบับพบกับ

จบ ป.ตรี ทะลักตลาดแรงงาน 7.38 แสนคน สวนทางนายจ้างต้องการมัธยมมากกว่า [หน้า 6] 'นักบินหญิง' เริ่มเพิ่มมากขึ้น แต่ขึ้นสู่ ‘กัปตัน’ ยาก [หน้า 14] ‘การเลือกปฏิบัติ’ ยังเป็นอุปสรรคของผู้หญิงในจีน [หน้า 18] ฝรั่งเศส 1936 : มิถุนาแดงเดือด [หน้า 20](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้