เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย/ รักษาวินัยและกฎหมาย : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี

เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย/ รักษาวินัยและกฎหมาย  : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี
Page 2 Page 3
  • 28 หน้า
  • 10.13 MB
  • 9786160434268
  • 28 ส.ค. 2560
  • นานมีบุ๊คส์ จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿98.00 ฿78.00

นิทานคำกลอนส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ เล่มนี้มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักกฎกติกาตามหลักการประชาธิปไตย และมีระเบียบวินัย  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้