ไวยากรณ์จีนระดับกลาง

ไวยากรณ์จีนระดับกลาง
Page 2 Page 3
  • 182 หน้า
  • 2.43 MB
  • 1 ก.พ. 2560
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿175.00 ฿159.00

คู่มือทบทวนไวยากรณ์ภาษาจีนระดับกลาง รวบรวมและอธิบายคำเชื่อมโดยแบ่งกลุ่มคำตาม เกณฑ์ทางความหมาย 11 แบบ อธิบายความหมาย โครงสร้าง พร้อมตัวอย่างประโยค เพื่อให้เห็นการใช้งานจริง ทบทวนความรู้ด้วยตัวอย่างแบบฝึกหัด เหมาะสำหรับเตรียมสอบ วัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3-4 และทบทวนได้ด้วยตัวเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้