ตัวอย่าง คู่มือเตรียมสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 E-BOOK (ตัวอย่าง)

ตัวอย่าง คู่มือเตรียมสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 E-BOOK  (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3
  • 50 หน้า
  • 0.92 MB
  • 7 ก.ย. 2560
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ตัวอย่างหนังสือ“เตรียมสอบรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา” เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2560 ทิชเชอร์ ติวเตอร์ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้เตรียมสอบ ได้ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบประจำปี 2560 ซึ่งเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการสอบ เนื้อหาในแต่ละเรื่องล้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ผู้เตรียมสอบสามารถเข้าใจและจดจำในเนื้อหานั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ในบางเรื่องได้รวบรวมตัวอย่างข้อสอบที่ได้เคยออกเพื่อได้ศึกษาแนวทางของข้อสอบไว้ให้ผู้เตรียมสอบไว้เป็นแนวทาง และเนื่องจากว่าในคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาพันกว่าหน้าทางคณะผู้จัดทำคิดว่าหากทำเป็นลักษณะหนังสือคงต้องทำเป็นสองเล่มเพื่อความสะดวกในการเย็บเล่มซึ่งเป็นการยุ่งยากและจะทำให้มีราคาแพง จึงได้จัดทำเป็น E-BOOK เท่านั้นเพื่อให้สามารถอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้เสมอ รวมถึงมีความสะดวกต่อผู้เตรียมสอบในการนำไปศึกษากับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ แทบเล็ต แม้กระทั่งกับมือถือก็ยังสามารถนำไปใช้ศึกษาได้ ซึ่งจะเป็นการดีกว่าที่ผู้เตรียมสอบจะไม่ต้องหอบหนังสือพันกว่าหน้าไปใหนมาใหนด้วยก็คงจะเป็นการไม่สะดวกไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดูหนังสือ ท่านสามารถที่จะนำมาศึกษาได้ตลอดเวลา “อยู่ที่ใหนก็ติวได้ ทุกที่ทุกเวลา” จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในครั้งนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้